Hola a tots!!!
Esta vesprada estic estudiant un tema que m'ha fet reflexionar sobre el sistema actual de distribució d'horaris. Voldria compartir aquesta reflexió amb tots vosaltres.
Vaig a centrar-me en un Centre Educatiu d'Educació Secundaria estàndard on, usualment, el professorat impartis classe durant els matins, de forma que compta amb: 20 hores léctives d'atenció directa a l'alumnat i 5 hores d'activitats complementaries i de permanència al Centre. A tot açò, no faig referència a les 5 hores de reunions i a les 7,5 hores de treball a casa per tal de preparar classes, investigar i corregir, i tampoc a les tantes altres hores que segur que fem molts de nosaltres, és a dir, en centre únicament en les hores que, com a mínim, passem al Centre Educatiu. Tot açò condicionat per la obligatorietat d'assistir al Centre Educatiu de dilluns a divendres (5 dies setmanals).
Qué ocorre quan un alumme o alumna té un dubte puntual i necessita una atenció personalitzada? Doncs bé, en la majoria de les ocasions, açò depèn de la bona voluntat de les dues parts, de foma que usualment s'utilitza el temps de descans per resoldre aquests dubtes. Altres vegades, açò és menys freqüent però també s'ha realitzat, el profesor/a fa per quedar amb l'alumnat fora de l'horari lectiu. Altres vegades s'intenten resoldre els dubtes a través del correu electrònic o altres ferramentes informàtiques (fòrums, Skype,...)
Bé, jo voldria llançar en aquesta entrada, una nova visió d'horari. Tal vegada algú la trobe interessant. 
Podem ubicar 3 o 4 hores de permanència en el centre fora de l'horari lectiu? Per exemple, si un professor de matemàtiques ha d'impartir 20 hores lectives en un Centre "estàndard", aquestes poden distribuir-se al llarg del matí, inclús al llarg de 4 matins. 1 o 2 hores de permanència en el centre han d'ubicar-sde també de matí, doncs d'aquesta forma el professorat pot atendre a diverses activitats de Centre. Ara bé, 3 o 4 hores d'activitats complementaries i de permanència en el Centre, podrien ubicar-se per la vesprada, de forma que 1 o 2 d'aquestes hores poden destinar-se a tutories personalitzades i la resta a treball d'inventigació o manteniment del seu departament.
Segur que més d'un a pensat en aquesta alternativa, altres no ho haureu fet, altres pensareu que és impossible,... Ara bé, aquesta distribució en sembla que pensa amb l'alumnat, amb les seues necessitats, i és molt probable que puga ajudar a millorar els resultats.
Ale, "ahí queda eso"