Bon dia artístic,
Existeixen cicles formatius de gra mitjà i grau superior associats als ensenyaments artístics. Ara bé, la regulació i l'estructura d'aquests cicles formatius difereix notablement respecte dels cicles formatius de Formació Professional convencional. És per açò que a l'apartat "Programacions didàctiques", podràs trobar presentacions diferents per a cadascun dels ensenyaments (FP convencional i ensenyaments artistics).
La base i l'estructura del model de programació didàctica és la mateixa en ambdós casos, però  l'enfocament i la forma d'obtindre els continguts és diferent.
Espere que aquestes presentacions siguen profitoses per al professorat de les escoles d'art.
Salutacions i a passar bon dia!!!!!